Tavat auttaa ja avun kohteet

  • Lahjoita lapsille parempi tulevaisuus

    23 June 2021

    Lapsiperheiden köyhyys on tilastojen mukaan kasvussa myös Suomessa. Lapsuusiän olosuhteet vaikuttavat terveyteen ja hyvinvointiin koko elämän ajan ja perustaa ihmisen toiminta-, opiskelu- ja työkyvylle rakennetaan varhaislapsuudesta lähtien. Perheen talousongelmat vaikuttavat suuresti lasten elämänlaatuun, kehitykseen ja terveyteen ja usein köyhyys synnyttää osattomuuden ja ulkopuolisuuden tunteita ja aiheuttaa häpeää. Köyhyys kaventaa esimerkiksi harrastus mahdollisuuksia ja monia vapaa-ajanvietto mahdollisuuksia, jos niihin tarvitaan rahaa. Monella lapsella ei myöskään välttämättä ole perusturvallisuuteen kuuluvia asioita, kuten ruokaa tai sopivia vaatteita.